Ukraine – BENEFIN – Incorporate Bulgaria
BENEFIN – Incorporate Bulgaria

Ukraine

Обслуговування

 • Бухгалтерські послуги для великого бізнесу і малих підприємств, ПДВ, нарахування заробітної плати, соціальне страхування.
 • Податкові консультації
 • Реєстрація фірм
 • Податковий захист і представництво
 • Річна податкова звітність
 • Повне бухгалтерське обслуговування (абонентське обслуговування)
 • Наші ціни стартують від 50 левів і змінюються залежно від обсягу документообігу фірми

Регiстрацiя фiрми для iноземних громадян коштує 200 євро + 70 євро за адрес на який буде зареєстрована ваша фiрма в Болгарiї.

Ціна реєстрації компанії, якщо акціонери і керівник нової компанії знаходяться в Болгарії 180 євро (остаточна ціна).

Ціна дистанційної реєстрації 300 євро, включає в себе відкриття депозитного рахунку (start up (депозитний) банківський рахунок з мінімальним необхідним капіталом 1 EUR).

Ми надаємо юридичну адресу зареєстрованої компанії на фактичну адресу нашої компанії, так що він може бути використаний в майбутньому для отримання будь-якої кореспонденції, а також для офісного телефону та факсу. Вартість юридичної адреси становить 70 євро.

Наш пакет при реєстрації компанії включає в себе:

Оплата всіх державних мит і податків для реєстрації;
Підготовка всіх необхідних документів;
Подача документів в єдиний болгарський комерційний регістр;
Відкриття, запуск (депозитний) рахунку в банку;
Надання юридичної адреси строком на 1 рік (разовий платіж на весь час діяльності Вашої компанії).

Після реєстрації компанії ми надаємо наступні послуги:

Відкриття поточного рахунку в банку за системою Elektron banking;
Виготовлення печатки -від 10 до 20 євро.
Сертифікат, актуальний стан компанії – 30 євро;
Реєстрація компанії для роботи з ЄС ПДВ (VAT, VIES) – 100 євро;
Відкриття страхового поліса для іноземної особи – 50 євро

Також ми пропонуємо готові компанії вже представлені на ринку, новостворені компанії Ltd., товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, у тому числі вже з податковою реєстрацією, статистичним обліком, веденням банківських рахунків в євро, $, £ і лв.

Реєстрацiя всiх видiв фiрм для iноземних осiб:

 • Реєстрацiя фiрми фiзичною особою з краiн Європейського союзу.
 • Реєстрацiя фiрм фiзичною особою з краiн якi не входять до Європейського союзу.
 • Реєстрацiя фiрми власником якоi виступає iноземна юридична особа.

Реєстрацiя фiрми фiзичною особою з краiни Європейського союзу ЕООД / одноосiбне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю/ , ТзОВ / товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю./

Для реєстрацii фiрми фiзичною особою з краiн Європейського союзу достатньо пред”явити особисту картку або паспорт. А для фiзичних осiб з краiн якi не входять до Європейського союзу пред”явити закордонний паспорт. Данi з картки чи паспорта вносяться в документи для реєстрацii фiрми i виготовляються болгарською мовою , якi потiм офiцiйно перекладаються на рiдну мову iноземноi особи яка реєструе фiрму.

Документи для реєстрацii фiрми iноземними особами є iдентичнi як i для болгарських громадян.

Необхiднi документи для реєстрацii фiрми iноземною юридичною особою з краiни Європейського союзу:

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб , яка мiстить актуальнi вiдомостi про юридичну фiрму , яка буде мати частку у болгарськiй фiрмi.
 • Рiшення учасникiв або акцiонерiв iноземних фiрм про вiдкриття товариства в Болгарii. Для здiйснення реєстрацii необхiдно укласти нотарiальну довiренiсть на iм”я певноi особи. Права даноi особи повиннi бути детально описанi. В довiренностi описуеться що, дана особа уповноважена зареєструвати фiрму, має право пiдпису документiв, i довiреностi для подачi документiв третiми особами, вiдкриття банкiвського рахунку, призначення керуючого.

Державнi збори за вiдкриття фiрми становить одинаково як для iноземних так i для болгарських громадян =160лев.

Банкiвськi тарифи для вiдкриття накопичувального рахунку i для посвiдчення про внесення капiталу починаються з 28лев. i варiрують в залежностi вiд банку ,в якому буде вiдкритий рахунок. Ми допоможемо Вам знайти банк з найнижчим тарифом. Додатковi витрати пов”язанi з перекладом документiв з болгарськоi на мову особи яка вiдкривае фiрму .

Вiдкриття фiрми в Болгарii має служити першим кроком для отримання вiзи чи дозволу на тимчасове або постiйне перебування в Болгарii та Європейському союзi.

Benefin_Form_Bulgarian_Company3

Абонентське бухгалтерське обслуговування

Абонентське обслуговування на основі договору гарантує повний захист інтересів фірми перед усіма установами, які контролюють ведення бухгалтерського обліку. Наші спеціалісти постійно будуть консультувати Вас у наступних напрямках: контроль за розрахунками з клієнтами і постачальниками; ведення аналітичного і систематичного обліку діяльності фірми на основі наданих первинних документів згідно із «Законом про бухгалтерський облік», «Законом про ПДВ» і стандартами бухгалтерського обліку; підготовка щомісячних звітів за «Законом про ПДВ»; формування відомості нарахування заробітної плати; підготовка звітів за системою INTRASTAT; підготовка річного фінансового звіту з додатками згідно із «Законом про бухгалтерський облік» та відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; підготовка річної податкової декларації згідно із «Законом про корпоративний податок на прибуток».

Річний бухгалтерський звіт

Усі зареєстровані в Болгарії підприємства зобов’язані складати річні фінансові звіти, заповнювати річну податкову декларацію, готувати довідки для Національного статистичного інституту і т.д. Якщо підприємства не здійснювали активної діяльності у поточному році, не зареєстровані за законом ПДВ, не мають працівників, тоді вони можуть не проводити поточну бухгалтерську звітність, а скористатись послугами бухгалтера одноразово після закінчення фінансового року. Наша компанія пропонує послугу з формування річного податкового звіту з урахуванням усіх законодавчих вимог щодо адміністрування вашого підприємства згідно із «Законом про бухгалтерську звітність і застосування стандартів бухгалтерського обліку», «Законом про корпоративний податок на прибуток», «Законом про податок з доходів фізичних осіб», «Законом про статистику».

Підготовка фінансової звітності

Якщо ваш бухгалтер не відповідає вимогам «Закону про бухгалтерську звітність» і не має права складати і підписувати річні фінансові звіти, Ви сміливо можете скористатись послугою – «Підготовка фінансової звітності». Спеціаліст нашої компанії, який володіє необхідною кваліфікацією згідно із «Законом про бухгалтерську звітність», сформує або перевірить, завірить фінансові звіти вашого підприємства.

Відділ кадрів і нарахування заробітної плати

Ця послуга включена в абонентське обслуговування, але нею можна скористатись і окремо. Вона буде корисною тим підприємствам, бухгалтер яких, є досить завантаженим, що не дозволяє йому займатись кадрами, формувати відомості нарахування заробітної плати, подавати лікарняні листи і декларації в Інститут Національного страхування і т.д. Оплата нашій компанії буде набагато меншою, ніж оплата вашому бухгалтеру за виконання цих послуг. Вони включають повне адміністрування персоналу – оформлення трудових договорів, їх реєстрація в Інституті національного страхування, підготовка досьє на співробітників, підготовка посадових інструкцій, формування відомості нарахування заробітної плати, формування платіжних доручень для здійснення перерахунку заробітної плати і страхових внесків, подання декларації №1 і №6, подання лікарняних листів в Інститут Національного страхування та ін.

Benefin_Form_Bulgarian_Company3

Про нас

Бенефин вже понад 11 років працює на ринку адміністративно-бухгалтерських послуг.

Ми надаємо бухгалтерські послуги юридичним і фізичним особам, консультуємо з фінансових питань, пропонуємо абонентське обслуговування, публікуємо річний фінансовий звіт. Довіряючи нам ведення своєї бухгалтерської звітності Ви економите і час і кошти.

Професійна команда нашої компанії гарантує Вам сумлінне партнерство і повну конфіденційність. Нашій компанії Ви також можете довірити і міжнародне податкове планування. У цьому аспекті ми запропонуємо Вам достатньо варіантів: реєстрація відповідно до Ваших потреб підприємства в Болгарії. Мета нашої команди – знайти найбільш прийнятне рішення щодо застосування Ваших особистих чи корпоративних фінансів.

Benefin.eu
office@benefin.eu
+359 899 966 858
Д-р и.н. Митко Димов

 Benefin_Form_Bulgarian_Company3

Accounting-offer3   Accounting-offer1

Benefin_Form_Bulgarian_Company3