Serbia – BENEFIN – Incorporate Bulgaria
BENEFIN – Incorporate Bulgaria

Serbia

Цена за регистрацију фирме у Бугарској свега 180 евра

Регистрација фирме од стране странца

Регистрација фирме у Бугарској од стране страних лица – врсте:

  • Регистрација фирме од стране физичког лица из землје у Европској унији
  • Регистрација фирме од стране физичког лица из землје изван Европске уније
  • Регистрација фирме када партнери у новој компанији биће страна правна лица

Регистрација фирме од стране страног физичког лица које је у Европској унији ДОО, једнолично ДОО

Приликом регистрације фирме од стране физичког лица довољно је то да носи са собом личну карту. Подаци из личне карте се евидентирају у документима за регистрацију фирме. Документи се сачињавају на бугарском. Исти документи су идентични онима које припрема бугарски грађанин који регистрова фирму.

Регистрација фирме од стране страног физичког лица из землје изван Уније ДОО, једнолично ДОО

Приликом регистрације фирме од стране појединца изван Европске Уније довољно је он да носи са собом пасош или личну карту. Подаци из личне карте се евидентирају у документима за регистрацију фирме. Документи се сачињавају на бугарском и се изводи лиценцирани превод на одговараући матерњи језик страних лица. Исти документи су идентични онима које припрема бугарски грађанин који регистрова фирму.

Регистрација фирме од стране страног правног лица, из Европске Уније

Приликом регистрације фирме од стране правног лица или правних лица, је неопходно:

  • Тренутни (актујелни) статус из привредног трговачког регистра у земљи, за стране фирме, које ће имати део у бугарској фирми;
  • Одлука партнера или акционара страних компанија да ће отварати фирму у Бугарској, о ћиме је овлашћено одређено лице. Детаљно се описују права овлашћеног лица – да региструје предузеће као потпише документе, да овласти друга лица да поднесу документе, да отвори банковни рачун, да именује директора.

Таксе за регистрацију ДОО или једноличних ДОО од стране страних лица

Државне таксе за регистрацију предузећа су исти за бугарске и стране грађане – 80 евро.

Банкарске таксе за отварање рачуна за депоновање и за потврду о уплаћеном капиталу почињу од 20 евро и варирају у зависности од банке у којој ће рачун бити отворен. Ми ћемо вас упути на банке са најнижим ценама за отварање рачуна и издавање потврде о уплаћеном капиталу.

Додатни трошкови у односу на регистрацију фирме од стране бугарског грађана је само неопходност да се преведу документи / у случајевима где особа оснивач не говори бугарски језик/ из бугарског на одговарајући страни језик.

Регистрација фирме у Бугарској може да се користи као први корак за добијање визе, привременог или сталног боравка у Бугарској.

Виза евроунија, боравак у Бугарској, стални и поверемени боравак.

Петко Христов

www.benefin.eu
+359 899 966 958

Benefin_Form_Bulgarian_Company3

Accounting-offer3   Accounting-offer1